Hrvatski jezični portal

ȁpsolūtan

ȁpsolūtan prid.odr. -tnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N apsolutan
G apsolutna
D apsolutnu
A apsolutna / apsolutan
V apsolutni
L apsolutnu
I apsolutnim
množina
N apsolutni
G apsolutnih
D apsolutnim / apsolutnima
A apsolutne
V apsolutni
L apsolutnim / apsolutnima
I apsolutnim / apsolutnima
 
srednji rod
jednina
N apsolutno
G apsolutna
D apsolutnu
A apsolutno
V apsolutno
L apsolutnu
I apsolutnim
množina
N apsolutna
G apsolutnih
D apsolutnim / apsolutnima
A apsolutna
V apsolutna
L apsolutnim / apsolutnima
I apsolutnim / apsolutnima
 
ženski rod
jednina
N apsolutna
G apsolutne
D apsolutnoj
A apsolutnu
V apsolutna
L apsolutnoj
I apsolutnom
množina
N apsolutne
G apsolutnih
D apsolutnim / apsolutnima
A apsolutne
V apsolutne
L apsolutnim / apsolutnima
I apsolutnim / apsolutnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N apsolutni
G apsolutnog / apsolutnoga
D apsolutnom / apsolutnome / apsolutnomu
A apsolutnog / apsolutni
V apsolutni
L apsolutnom / apsolutnome / apsolutnomu
I apsolutnim
množina
N apsolutni
G apsolutnih
D apsolutnim / apsolutnima
A apsolutne
V apsolutni
L apsolutnim / apsolutnima
I apsolutnim / apsolutnima
 
srednji rod
jednina
N apsolutno
G apsolutnog / apsolutnoga
D apsolutnom / apsolutnome / apsolutnomu
A apsolutno
V apsolutno
L apsolutnom / apsolutnome / apsolutnomu
I apsolutnim
množina
N apsolutna
G apsolutnih
D apsolutnim / apsolutnima
A apsolutna
V apsolutna
L apsolutnim / apsolutnima
I apsolutnim / apsolutnima
 
ženski rod
jednina
N apsolutna
G apsolutne
D apsolutnoj
A apsolutnu
V apsolutna
L apsolutnoj
I apsolutnom
množina
N apsolutne
G apsolutnih
D apsolutnim / apsolutnima
A apsolutne
V apsolutne
L apsolutnim / apsolutnima
I apsolutnim / apsolutnima
Definicija
1. koji se uzima i promatra sam za sebe bez odnosa prema drugome; neograničen
2. koji je savršen po prirodi ili kvaliteti; cjelovit, kompletan, potpun
3. a. koji nije miješan [apsolutni alkohol]; čist b. teol. koji je bivstvujući u sebi, po sebi istinit i po sebi dobar, a nije ovisan o drugome; samosvojan, samotvoran, opr. relativan
4. a. koji nije ograničen sputavanjima i iznimkama [apsolutna sloboda]; neuvjetovan, posvemašnji, potpun b. koji nije ograničen ustavnim, zakonskim ili drugim obvezama [apsolutni vladar]
5. koji je siguran [apsolutna istina]; nedvojben
6. koji se odnosi na mjere izvedene iz osnovnih odnosa u prostoru, masi ili vremenu
Sintagma
apsolutna kategorija sport u boksu, hrvanju i sl. kategorija u kojoj sudjeluju natjecatelji bez ograničenja tjelesne težine;
apsolutna muzika glazb. »čista« instrumentalna muzika, bez ikakve povezanosti s izvanmuzičkim sadržajima, opr. programska muzika (glazba), v. programski Δ;
apsolutna nula 1. fiz. nula termodinamičke temperature (0 K = —273,15 °C), najniža moguća temperatura; klasično, pri apsolutnoj nuli tvari više ne posjeduju toplinsku energiju; u kvantnoj teoriji pri apsolutnoj nuli sve čestice se nalaze na najnižem mogućem energetskom nivou 2. razg. ekspr. onaj koji je bezvrijedan; lijenčina, niškoristi;
apsolutna permeabilnost, v. permeabilnost;
apsolutna permitivnost, v. permitivnost;
apsolutna pogreška mat. apsolutna vrijednost razlike između točne i približne (izmjerene, procijenjene) vrijednosti;
apsolutna temperatura, v. temperatura;
apsolutna većina term. većina koja prelazi polovicu danih glasova [imati apsolutnu većinu u parlamentu];
apsolutna visina okomita udaljenost neke točke na Zemlji od srednje razine mora; nadmorska visina;
apsolutna vrijednost mat. veličina realnog broja bez obzira na predznak, npr. 3 i -3 oba imaju apsolutnu vrijednost 3 (oznaka |—3| = 3);
apsolutne koordinate koordinate određene udaljenošću od presjecišta osi (ishodišta) postavljenih pod pravim kutom;
apsolutni alkohol fiz. etilni alkohol s ne više od 1% vode;
apsolutni rekord sport najbolji rezultat u nekoj disciplini bez obzira na uvjete u kojima je nastao (u dvorani ili na otvorenom, na travnatim stazama ili na asfaltu i sl.);
apsolutni sjaj prividni sjaj u zvjezdanim veličinama;
apsolutni sluh sposobnost točnog identificiranja svakog tona;
apsolutno kodiranje inform. način programskog kodiranja u kojem se upotrebljava apsolutno, a ne neki oblik neizravnog adresiranja