Hrvatski jezični portal

prògramskī

prògramskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N programski
G programskog / programskoga
D programskom / programskome / programskomu
A programskog / programski
V programski
L programskom / programskome / programskomu
I programskim
množina
N programski
G programskih
D programskim / programskima
A programske
V programski
L programskim / programskima
I programskim / programskima
 
srednji rod
jednina
N programsko
G programskog / programskoga
D programskom / programskome / programskomu
A programsko
V programsko
L programskom / programskome / programskomu
I programskim
množina
N programska
G programskih
D programskim / programskima
A programska
V programska
L programskim / programskima
I programskim / programskima
 
ženski rod
jednina
N programska
G programske
D programskoj
A programsku
V programska
L programskoj
I programskom
množina
N programske
G programskih
D programskim / programskima
A programske
V programske
L programskim / programskima
I programskim / programskima
Definicija
koji se odnosi na program, koji je po programu
Sintagma
programska glazba instrumentalna glazba koja u sebi nosi neko izvanglazbeno značenje, književnu ideju, legendu, scenski opis, neki »program«; suprotni pojam od tzv. apsolutne glazbe koja je građena na strogim, apstraktnim »čisto« glazbenim zakonitostima harmonije i harmonijskih ili polifonijskih odnosa;
programska podrška inform. služb. naziv za softver i programe koji omogućuju rad s računalima;
programska shema shema programa (TV i sl.); raspored u programu;
programski jezik inform. umjetni jezik kojim čovjek komunicira s računalima, ima strogo određenu sintaksu i semantiku pa ne dopušta slobodu izražavanja svojstvenu prirodnim jezicima;
programski paket inform. kompjuterska aplikacija sastavljena od jednog ili više programa namijenjenih izvođenju jedne vrste posla (npr. paket za knjigovodstvo);
programski trak inform., v. taskbar