Hrvatski jezični portal

Znanje d.o.o.

Matka Mandića 2
10 000 Zagreb
+385 1 3689 511
nakladni@znanje.hr
www.znanje.hr
https://www.facebook.com/znanje.kds/

Srce

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar
Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb
+385 1 616 5555
her@srce.hr
http://www.srce.unizg.hr/