džèpić (džèpčić) m 〈G mn džȅpīćā〉
dem. od džep

Saznaj više..