gláva ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉
1. anat. a. dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. gornji dio neke strukture ili organa [glava gušterače]
2. taj dio tijela kao sjedište uma, razuma, pameti [pametna glava; šuplja glava]
3. a. glavni ili prvi u čemu [glava obitelji]; vođa b. prednji dio čega [glava stola; glava kolone]; čelo
4. osoba, pojedinac [sto kuna po glavi]
5. komad nekog prehrambenog proizvoda u obliku kupe ili lopte [glava zelja; glava šećera], usp. glavica1 (2a)
6. prošireni ili zadebljani krajnji dio čega [glava čavla]
7. mjera visine rasta [viši je od njega za glavu]
8. lice kovanice, opr. pismo
9. dio knjige ili nekog teksta; poglavlje
10. vrelo neke tekućice, v.
11. tehn. a. glavni dio čega [glava motora] b. elektromehanički uređaj unutar nekog pogona koji služi za čitanje (ili pisanje) po mediju [laserska glava]


Saznaj više..