rȁznorodnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉
osobina onoga koji je raznorodan, svojstvo onoga što je raznorodno; heterogenost

Saznaj više..