Hrvatski jezični portal

Rječnička baza sastoji se od 116.516 osnovnih riječi (natuknica), od toga 67.049 imenica, 15.699 glagola, 20.154 pridjeva, 7.017 priloga, 111 prijedloga, 72 veznika, 152 broja, 102 zamjenice, 98 čestica i 302 uzvika. Uz osnovne riječi i njihove definicije bazu sačinjavaju i primjeri (oko 60.000), sintagmatski izrazi (oko 18.000) i frazeološki izrazi (oko 10.000). Porijeklo riječi objašnjeno je u zoni etimologije, a porijeklo osobnih imena i prezimena (antroponimi) te geografskih imena (toponima) objašnjeno je u zoni onomastike. Rječnička baza Hrvatskog jezičnog portala nastala je na temelju rječničkih i leksikografskih izdanja Novoga Libera u proteklih 15 godina:

 • Rječnik hrvatskoga jezika V.Anić (I. izdanje 1991, II. izdanje 1994, i III. izdanje 1998)
 • Pravopis hrvatskoga jezika V. Anić – J. Silić (2001)
 • Veliki rječnik hrvatskoga jezika V. Anić (2003. priredila Ljiljana Jojić)
 • Kronologija – Hrvatska, Europa, Svijet (grupa autora, urednik I. Goldstein
 • Rječnik stranih riječi Anić – Goldstein (I. izdanje 1998, II. izdanje 2000)
 • Hrvatski enciklopedijski rječnik (uređivački odbor: prof. dr. Vladimir Anić, prof. dr. Ranko Matasović, prof. dr. Ivo Pranjković, dr. Dunja Brozović Rončević, prof. dr. Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, mr. Ljiljana Jojić, Ljiljana Cikota; 2003)

Rječnička baza neprestano se nadopunjuje i korigira. Zone onomastike (autorica Dunja Brozović Rončević) i etimologije (prof. dr. Ranko Matasović) izrađene su za izdanje Hrvatski enciklopedijski rječnik (2003).

Struktura rječničkog članka sastoji se od sljedećih mogućih dijelova (svaki je detaljnije objašnjen u pripadajućem *.pdf dokumentu):

Prikaz rječničkog članka podijelili smo na šest modula (osnovni gramatički podaci, definicija, sintagma, frazeologija, onomastika i etimologija).

gláva

gláva ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉

Izvedeni oblici

jednina

N glava
G glave
D glavi
A glavu
V glavo
L glavi
I glavom

množina

N glave
G glava
D glavama
A glave
V glave
L glavama
I glavama

Definicija
 • 1. anat. gornji dio neke strukture ili organa [glava gušterače]
 • 2. lice kovanice, opr. pismo
 • 3. a. glavni ili prvi u čemu [glava obitelji]; vođa b. prednji dio čega [glava stola; glava kolone]; čelo
Sintagma
 • bojeva glava vojn. dio puščanog, nuklearnog itd. zrna;
 • glava motora tehn. dio koji s gornje strane zatvara prostor izgaranja, poklopac cilindara motora;
Frazeologija
 • bestraga mu glava neka nestane bez traga, ne želim ga nikad više vidjeti;
 • (kao muha) bez glave smušen (o), zbunjen (o), lakomislen (o)
Onomastika
 • pr. (uglavnom metaforični nadimci, po veličini, obliku ili držanju glave): Bȁnjeglav (170, Lika, Slavonija), Bȉloglav (130, Zadar), Glàvāč (370, Donja Stubica, Slavonija)
Etimologija
 • ✧ prasl. *golva (stsl. glava, rus. golová, polj. głowa), lit. galva

Izvedeni oblici zaseban su dio Hrvatskog jezičnog portala. To je baza koju sačinjavaju svi gramatički oblici riječi nastali deklinacijom (sklonidbom), konjugacijom (sprezanjem) i komparacijom (stupnjevanjem). Za sada su na Hrvatskom jezičnom portalu dostupni izvedeni gramatički oblici za 41.190 imenica, 19.298 pridjeva i 12.011 glagola. Izvedene gramatičke oblike riječi za Hrvatski jezični portal izradila je tvrtka Infolingua©.

Font Libersina © originalan je font prvenstveno izrađen za prikazivanje rječničke baze Novoga Libera na webu. Autor fonta je Siniša Reberski, docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na Hrvatskom jezičnom portalu dostupna su četiri člana porodice Libersina: Normal, Bold, Italic i Bold italic u true type formatu. Font obuhvaća slovne i ostale tipografske znakove potrebne za latinično pisanje južnoslavenskih jezika, za zapadno i istočno europske jezike, grčki te ostale jezike važne za hrvatsku etimologiju. S oblikovnog stajališta font Libersina je renesansna antikva kaligrafskog tipa. Kao i drugi renesansni fontovi odlikuje se principom visoke međusobne harmonije linija i decentnim serifima. Vrlo je čitljiv, ujednačene je boje teksta, racionalno koristi prostor i izuzetno je senzibiliziran za hrvatski jezik. Font Libersina © možete preuzeti ovdje.