Hrvatski jezični portal

permeabílnōst

permeabílnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N permeabilnost
G permeabilnosti
D permeabilnosti
A permeabilnost
V permeabilnosti
L permeabilnosti
I permeabilnošću / permeabilnosti
množina
N permeabilnosti
G permeabilnosti
D permeabilnostima
A permeabilnosti
V permeabilnosti
L permeabilnostima
I permeabilnostima
Definicija
1. fiz. fizikalna veličina (simbol μ), omjer gustoće magnetskog toka (magnetske indukcije) unutar materije i jakosti vanjskog magnetskog polja koje djeluje na materiju (μ = B/H), jedinica: henry po metru (H/m)
2. kem. propustljivost različitih membrana
Sintagma
apsolutna permeabilnost fiz. permeabilnost vakuuma (simbol μ0);
magnetska permeabilnost fiz. svojstvo propusnosti magnetnog toka;
relativna permeabilnost fiz. (simbol μr), omjer permeabilnosti neke materije i apsolutne permeabilnosti (μr = μ/μ0) (relativna permeabilnost je manja od jedinice za dijamagnetske materije a veća od jedinice za paramagnetske i naročito za feromagnetske materije)