Hrvatski jezični portal

dàska

dàska ž 〈D L -sci, N mn dȁske, G dȁsākā/dasákā〉

Izvedeni oblici
jednina
N daska
G daske
D dasci / daski
A dasku
V dasko
L dasci / daski
I daskom
množina
N daske
G dasaka / daska / daski
D daskama
A daske
V daske
L daskama
I daskama
Definicija
1. plosnat i širok dug komad drveta, dobiven piljenjem od trupca [jelova daska; hrastova daska]
2. pren. a. ono što je sličnih omjera i služi u različite svrhe [šahovska daska] b. plovilo na kojem se jedri stojeći; windsurf, usp. surfing
3. žarg. pejor. ženska osoba mršave, koščate ili astenične građe, bez prsa i bokova [ravna kao daska]
Sintagma
odskočna daska 1. sport daska s koje se izvode skokovi 2. pren. položaj s kojega tko namjerava napredovati, služi mu samo kao privremeno sredstvo
Frazeologija
daske koje život znače život u kazalištu kojim je umjetnik opčinjen;
do daske žarg. do kraja, silno;
gas do daske, v. gas ⃟;
sapunati dasku (komu) priređivati takvu situaciju u kojoj će se određena osoba okliznuti, tj. izgubiti pozicije, propasti u podjeli moći ili u usponu na društvenoj ili političkoj ljestvici
Etimologija
prasl. i stsl. dъska (rus. doská, polj. deska) ← got.lat. discus, v. disk