Hrvatski jezični portal

gȃs

gȃs m 〈N mn gásovi, G gásōvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N gas
G gasa
D gasu
A gas
V gasu
L gasu
I gasom
množina
N gasovi
G gasova
D gasovima
A gasove
V gasovi
L gasovima
I gasovima
Definicija
1. reg. (+ srp.), v. plin
2. a. plinovita smjesa koja pokreće motore s unutrašnjim izgaranjem b. meton. ubrzavanje [dati gas]
3. papučica ubrzanja u motornim vozilima
Frazeologija
gas do daske žarg. 1. brzina koja se automobilom postiže kad se do kraja pritisne papučica kojom se ona regulira 2. brzina, bijeg, naglo uzmicanje, bježanje u najvećoj brzini, jurnjava;
pod gasom žarg. pripit, pijan
Etimologija
✧ ≃ grč. kháos, v. kaos; riječ je konstrurirao flamanski kemičar J. B. van Helmont (1557—1644)