Hrvatski jezični portal

dȉsk

dȉsk m 〈N mn -ovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N disk
G diska
D disku
A disk
V dišče / disku
L disku
I diskom
množina
N diskovi
G diskova
D diskovima
A diskove
V diskovi
L diskovima
I diskovima
Definicija
1. tanja ploča okrugla oblika posebne namjene (npr. u automobilskim kočnicama); diskos
2. anat. pločica izgrađena od hrskavice ili vezivnog tkiva koja se nalazi između dvaju zglobnih tijela (npr. u kralješnici) [disk-hernija]; diskus
3. sport okrugla bikonveksna drvena ploča (promjera oko 20 cm) s metalnom jezgrom [bacanje diska]
4. inform. sredstvo za pohranjivanje podataka u obliku kružne ploče sa koje se čitaju ili na koju se upisuje magnetskim ili optičkim putem [tvrdi disk; optički disk; compact disk (CD)]
Sintagma
disk drive (izg. disk drȃjv) inform. uređaj koji omogućuje prijenos podataka sa ili na magnetski ili optički medij (npr. floppy diska, optičkog diska i dr.); učitnik;
floppy disk (izg. flòpi disk) vanjski, prijenosni medij u obliku pločice veličine 3,5 i 5,25 inča s magnetskim slojem na koji se pohranjuju podaci, usp. disketa
Etimologija
lat. discus ← grč. dískos