Hrvatski jezični portal

sùrfīng

sùrfīng m 〈N mn -inzi〉

Definicija
1. razg. jahanje na dasci na visokim oceanskim valovima; daskanje
2. žarg. jedrenje na dasci; windsurfing