Hrvatski jezični portal

ȉndikatīv

ȉndikatīv m

Izvedeni oblici
jednina
N indikativ
G indikativa
D indikativu
A indikativ
V indikative
L indikativu
I indikativom
množina
N indikativi
G indikativa
D indikativima
A indikative
V indikativi
L indikativima
I indikativima
Definicija
1. gram. glagolski izrični način kojim se izravno konstatira, opr. optativ, imperativ, kondicional
2. term. broj i znak, oznaka amaterske radiostanice
Etimologija
lat. (modus) indicativus: pokazni (način), izrični, izjavni ≃ indicare: pokazivati