Hrvatski jezični portal

kondiciònāl

kondiciònāl m 〈G kondicionála〉

Izvedeni oblici
jednina
N kondicional
G kondicionala
D kondicionalu
A kondicional
V kondicionale
L kondicionalu
I kondicionalom
množina
N kondicionali
G kondicionala
D kondicionalima
A kondicionale
V kondicionali
L kondicionalima
I kondicionalima
Definicija
gram. glagolski način koji znači pogodbu za vršenje glagolske radnje, uvjet pod kojim se ona vrši i sl. [radio bih kondicional sadašnji; bio bih radio kondicional prošli]; pogodbeni način