Hrvatski jezični portal

brȏj

brȏj m 〈G brȍja, N mn bròjevi〉

Izvedeni oblici
jednina
N broj
G broja
D broju
A broj
V broju
L broju
I brojem
množina
N brojevi
G brojeva
D brojevima
A brojeve
V brojevi
L brojevima
I brojevima
Definicija
1. mat. osnovni matematički pojam, nastao apstrahiranjem predodžbe o veličini konačnog skupa sastavljenog od pojedinačnih objekata (prebrojavanje skupa, rezultat je prirodan broj), odnosno karakteristikama različitih objekata kao što su duljina i ploština (mjerenje, rezultat je općenito realan broj)
2. oznaka stvari i pojmova izražena brojkom
3. veličina odjeće ili obuće
4. pojedini primjerak nekog izdanja (lista, novina)
5. gram. a. vrsta riječi kojom se kazuje količina (glavni broj) ili red (redni broj) b. gramatička kategorija (jednina, dvojina, množina)
Sintagma
arapski broj razg. broj zapisan uobičajenim simbolima 0, 1, 2,.. 9;
astronomski broj razg. velik broj, mnogo;
cio broj mat. element skupa..., -2, -1, 0, 1, 2,...;
neparni broj koji nije djeljiv sa dva;
okrugli broj razg. broj koji završava jednom ili više nula (pa se lako pamti), višekratnik potencije od 10, usp. zaokružiti;
parni broj koji je djeljiv sa dva;
poštanski broj šifra mjesne pošte koja se stavlja u adresu, služi za bržu distribuciju pošiljaka;
prirodan broj mat. element skupa 1, 2, 3 itd., osnovni matematički pojam;
prosti broj mat. prirodan broj koji se ne može napisati kao umnožak dvaju prirodnih brojeva manjih od toga broja (2, 3, 5, 7, 11, 13 itd.), prim-broj;
rimski broj razg. broj pisan slovima kao brojnim znacima prema latinici u starom Rimu, znakovi u rimskim brojkama označuju uvijek redne brojeve
Frazeologija
(kao kliše ob. publ.) uz riječi izvjestan, stanovit, velik, malen (veći, manji), određen i jedan znači općenito naznačenu količinu [izvjestan broj/stanovit broj (ljudi) = neki (ljudi); velik broj = mnogo; veći broj/manji broj (prema kontekstu) više (ljudi)/malo (ljudi), većina/manjina; jedan broj (ljudi) = neki nekoliko (ljudi); određen broj = neki (ljudi), nekoliko (ljudi)];
broja se ne zna/da se ni broja ne zna/ne zna se ni broja ogromna količina, vrlo velika količina čega, u neizmjerljivoj količini, neizmjerno, nepregledno (o količinama koje se sastoje od prepoznatljivih ili shvatljivih pojedinaca ili jedinki) [bilo je policajaca da se ni broja ne zna];
ja sam (ti si, on je) običan broj ja sam (ti si, on je) potpuno nevažan, jedan od mnogih;
došli u punom broju svi, bez iznimke, nitko nije izostao;
broj jedan, broj dva, v. jedan (I) ⃟;
nisu mu sve koze na broju lud, ćaknut
Etimologija
✧ ≃ briti, brijati, v. zbog primitivne tehnike brojanja zarezima na drvu