Hrvatski jezični portal

jèdan (I)

jèdan (I) br. (glavni)

Definicija
broj koji se obilježava brojkom 1, najmanji cijeli broj; (redni) prvi = 1.
Frazeologija
biti broj jedan biti u čemu prvi, najbolji;
broj jedan, broj dva (kao početak rečenice u funkciji rečeničnog priloga najavljuje prije pauze ono što će biti rečeno kao prvo i najvažnije) [broj jedan, moje su želje velike; broj dva, imam načina da ih ostvarim];
(ja sam, ti si itd.) broj jedan (ja sam, ti si itd.) najbolji u konkurenciji, najbolji od svih, prvi na ranglisti;
imam sebe jednoga imam samo sebe, imam samo jedan život;
imam tebe jednoga (jednu) imam samo tebe, jedino tebe imam;
imam to jedno imam samo (jedino) to, imam u samo jednom primjerku;
jedan (jedna, jedno) kao nijedan jedan (jedna, jedno) nije dovoljno, treba da se dogodi više od jedanput;
jedan manje (kad se s užitkom konstatira da je uklonjen, nestao ili izgubio život, umro i sl. jedan od onih koje govornik mrzi, smatra vrlo štetnim itd., koji mu je neprijatelj i ne zaslužuje žalovanja);
(on je samo) jedan od... jedan od njih, među njima, jedinka izdvojena u vrsti [sve su to dobri muzičari, ona ja samo jedna od njih];
jedan..., pa... (uz određen pojam nekog zvanja, položaja u društvu, ime itd. koji isključuju ili ne dopuštaju ono što će se opisati u nastavku zavisne rečenice) [jedan tako ugledan čovjek, pa se tako ponizuje; jedan (bogati) P., pa da doživi da nema (novaca) ni za kavu];
(bili su, rekli su itd. u raznim kontekstima) jedan po jedan pojedinačno;
jedno, drugo (s pauzom u izgovoru i pojačanom intonacijom u opisu neke zakučaste ili zamorne radnje s mnogo pojedinosti) [jedno što sam neraspoložen, drugo što nemam vremena; i sad jedno, drugo, nikad kraja brigama]; sad ovo sad ono, pa ovo pa ono;
jedno s drugim jedno i još jedno kao popratne okolnosti ili uzrok čemu, više razloga ili uzroka čemu [vlažne noge, slaba odjeća, jedno s drugim, i prehlada mora doći];
napravi sto ne napravi jednu kao da nisi nijednu, v. jedanput ⃟;
svi do jednoga bez iznimke, do posljednjega;
svi za jednoga jedan za sve geslo solidarnosti;
m, ž, sr〉 u korelaciji s drugi ili u nizanju s treći, četvrti itd. u zn. atributa kojim se razlikuje od drugoga, trećega itd. o kojima se govori ili se objašnjavaju [jedno su odnosi u autokratskoj Habsburškoj Monarhiji s polugom Vojne krajine; drugo u dualističkoj Austro-Ugarskoj, u kojoj Pešta određuje odnose u Banskoj Hrvatskoj, a Beč u Dalmaciji i Istri]
Onomastika
pr. (nadimačka): Jedínak (Našice), Jednòbrković (Slavonski Brod)
Etimologija
prasl. * (j)edinъ (stsl. jedinъ, jedьnъ, rus. odín, polj. jeden) ← *ed- + ie. *oyno-: jedan (lat. unus, got. ainis)