Hrvatski jezični portal

zaokrúžiti

zaokrúžiti (što) svrš.prez. zaòkrūžīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. zaòkrūžen〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
zaokružiti
 
prezent
jednina
1. zaokružim
2. zaokružiš
3. zaokruži
množina
1. zaokružimo
2. zaokružite
3. zaokruže
 
futur
jednina
1. zaokružit ću
2. zaokružit ćeš
3. zaokružit će
množina
1. zaokružit ćemo
2. zaokružit ćete
3. zaokružit će
 
aorist
jednina
1. zaokružih
2. zaokruži
3. zaokruži
množina
1. zaokružismo
2. zaokružiste
3. zaokružiše
 
perfekt
jednina
1. zaokružio sam
2. zaokružio si
3. zaokružio je
množina
1. zaokružili smo
2. zaokružili ste
3. zaokružili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam zaokružio
2. bio si zaokružio
3. bio je zaokružio
množina
1. bili smo zaokružili
2. bili ste zaokružili
3. bili su zaokružili
 
imperativ
jednina
2. zaokruži
množina
1. zaokružimo
2. zaokružite
 
glagolski prilog prošli
zaokruživši
 
glagolski pridjev aktivni
zaokružio, zaokružila, zaokružilo
zaokružili, zaokružile, zaokružila
 
glagolski pridjev pasivni
zaokružen, zaokružena, zaokruženo
zaokruženi, zaokružene, zaokružena
Definicija
1. nacrtati krug oko čega
2. učiniti potpunim i cjelovitim
3. pren. svesti broj na cijeli broj ili broj s manje decimala [A: Ovdje ima 98 sadnica. B: Daj još dvije da zaokružimo na 100.]