Hrvatski jezični portal

ȅkonofizika

ȅkonofizika ž

Definicija
grana ekonomije u kojoj se metode ekonomske teorije i fizike upotrebljavaju za analizu ekonomskih pojava