Hrvatski jezični portal

ekonòmija

ekonòmija ž

Izvedeni oblici
jednina
N ekonomija
G ekonomije
D ekonomiji
A ekonomiju
V ekonomijo
L ekonomiji
I ekonomijom
množina
N ekonomije
G ekonomija
D ekonomijama
A ekonomije
V ekonomije
L ekonomijama
I ekonomijama
Definicija
1. a. ukupnost čovjekove djelatnosti na održanju i unapređivanju njegove materijalne egzistencije; gospodarstvo u najširem smislu, njegovo vođenje i racionalno upravljanje njime; gospodarenje b. razumna uporaba novca ili kakva drugoga sredstva radi postizanja najveće koristi uz najmanji utrošak materijala, rada i sl.; gospodarstvo c. štedljivost, ekonomičnost, razumno upravljanje kućom, domaćinstvom
2. znanost koja se bavi ekonomskim djelatnostima uopće ili zasebnim gospodarskim oblastima, poduzećima i sl.
3. poljoprivredno imanje (ob. s razgranatim djelatnostima)
Sintagma
lingvistička ekonomija lingv. težnja za što većim smanjenjem napora u govoru; štedljivo izražavanje;
politička ekonomija dio ekonomske znanosti koja se bavi istraživanjem kako politički sustav i promjene u njemu utječu na proizvodnju, njezinu raspodjelu i trošenje;
siva ekonomija ukupnost načina zarađivanja izvan zakonom i drugim propisima uređenih odnosa (izbjegavanje poreza, prireza i sl.)
Etimologija
✧ eko- + -nomija