Hrvatski jezični portal

ȁniōn

ȁniōn m

Izvedeni oblici
jednina
N anion
G aniona
D anionu
A anion
V anione
L anionu
I anionom
množina
N anioni
G aniona
D anionima
A anione
V anioni
L anionima
I anionima
Definicija
fiz. ion negativnog naboja; u električnom polju kreće se prema pozitivnoj elektrodi, anodi
Etimologija
v. anoda + v. ion