Hrvatski jezični portal

curie

curie (izg. kirȋ) m

Definicija
fiz. stara jedinica za mjerenje radioaktivnosti (simbol Ci) (odgovara 3.7·1010 dezintegracija u sekundi, to je približno aktivnost 1 g radija), usp. becquerel
Sintagma
curie-terapija med. liječenje zatvorenim izvorima radioaktivnog zračenja smještenim u neposrednu blizinu ili u samom tkivu koje treba zračiti