Hrvatski jezični portal

Becquerel

Becquerel (izg. bekrȅl), Henri (Antoine) (1852—1908),

Definicija
francuski fizičar, za otkriće radioaktivnosti Nobelova nagrada za kemiju 1903 (zajedno sa supruzima Curie)