Hrvatski jezični portal

akolìtāt

akolìtāt m 〈G akolitáta〉

Definicija
rel. četvrti od četiriju nižih svećeničkih redova; red kojim se akolit uvodi u službu