Hrvatski jezični portal

akòlīt

akòlīt m 〈G akolíta〉

Definicija
1. rel. vjernik laik kojemu je povjerena služba pomaganja svećeniku ili đakonu, posebice za vrijeme mise; ministrant
2. svijećnjak od dvije svijeće koji akoliti nose na svečanim misama
3. pren. onaj tko postojano slijedi i služi neku osobu; sljedbenik, pristaša
Etimologija
lat. acolytus ← grč. akólouthos: pratilac ≃ grč. akoloutheȋn: slijediti