Hrvatski jezični portal

čȁstan

čȁstan prid.odr. -snī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N častan
G časna
D časnu
A časna / častan
V časni
L časnu
I časnim
množina
N časni
G časnih
D časnim / časnima
A časne
V časni
L časnim / časnima
I časnim / časnima
 
srednji rod
jednina
N časno
G časna
D časnu
A časno
V časno
L časnu
I časnim
množina
N časna
G časnih
D časnim / časnima
A časna
V časna
L časnim / časnima
I časnim / časnima
 
ženski rod
jednina
N časna
G časne
D časnoj
A časnu
V časna
L časnoj
I časnom
množina
N časne
G časnih
D časnim / časnima
A časne
V časne
L časnim / časnima
I časnim / časnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N časni
G časnog / časnoga
D časnom / časnome / časnomu
A časnog / časni
V časni
L časnom / časnome / časnomu
I časnim
množina
N časni
G časnih
D časnim / časnima
A časne
V časni
L časnim / časnima
I časnim / časnima
 
srednji rod
jednina
N časno
G časnog / časnoga
D časnom / časnome / časnomu
A časno
V časno
L časnom / časnome / časnomu
I časnim
množina
N časna
G časnih
D časnim / časnima
A časna
V časna
L časnim / časnima
I časnim / časnima
 
ženski rod
jednina
N časna
G časne
D časnoj
A časnu
V časna
L časnoj
I časnom
množina
N časne
G časnih
D časnim / časnima
A časne
V časne
L časnim / časnima
I časnim / časnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N časniji
G časnijeg / časnijega
D časnijem / časnijemu
A časnijeg / časnijega
V časniji
L časnijem / časnijemu
I časnijim
množina
N časniji
G časnijih
D časnijim / časnijima
A časnije
V časniji
L časnijim / časnijima
I časnijim / časnijima
 
srednji rod
jednina
N časnije
G časnijeg / časnijega
D časnijem / časnijemu
A časnije
V časnije
L časnijem / časnijemu
I časnijim
množina
N časnija
G časnijih
D časnijim / časnijima
A časnija
V časnija
L časnijim / časnijima
I časnijim / časnijima
 
ženski rod
jednina
N časnija
G časnije
D časnijoj
A časniju
V časnija
L časnijoj
I časnijom
množina
N časnija
G časnijih
D časnijim / časnijima
A časnije
V časnije
L časnijim / časnijima
I časnijim / časnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najčasniji
G najčasnijeg / najčasnijega
D najčasnijem / najčasnijemu
A najčasnijeg / najčasnijega
V najčasniji
L najčasnijem / najčasnijemu
I najčasnijim
množina
N najčasniji
G najčasnijih
D najčasnijim / najčasnijima
A najčasnije
V najčasniji
L najčasnijim / najčasnijima
I najčasnijim / najčasnijima
 
srednji rod
jednina
N najčasnije
G najčasnijeg / najčasnijega
D najčasnijem / najčasnijemu
A najčasnije
V najčasnije
L najčasnijem / najčasnijemu
I najčasnijim
množina
N najčasnija
G najčasnijih
D najčasnijim / najčasnijima
A najčasnija
V najčasnija
L najčasnijim / najčasnijima
I najčasnijim / najčasnijima
 
ženski rod
jednina
N najčasnija
G najčasnije
D najčasnijoj
A najčasniju
V najčasnija
L najčasnijoj
I najčasnijom
množina
N najčasnija
G najčasnijih
D najčasnijim / najčasnijima
A najčasnije
V najčasnije
L najčasnijim / najčasnijima
I najčasnijim / najčasnijima
Definicija
koji ima časti, koji ima osjećaj časti, opr. nečastan, beščastan