Hrvatski jezični portal

ȁktuālan

ȁktuālan prid.odr. -lnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N aktualan
G aktualna
D aktualnu
A aktualna / aktualan
V aktualni
L aktualnu
I aktualnim
množina
N aktualni
G aktualnih
D aktualnim / aktualnima
A aktualne
V aktualni
L aktualnim / aktualnima
I aktualnim / aktualnima
 
srednji rod
jednina
N aktualno
G aktualna
D aktualnu
A aktualno
V aktualno
L aktualnu
I aktualnim
množina
N aktualna
G aktualnih
D aktualnim / aktualnima
A aktualna
V aktualna
L aktualnim / aktualnima
I aktualnim / aktualnima
 
ženski rod
jednina
N aktualna
G aktualne
D aktualnoj
A aktualnu
V aktualna
L aktualnoj
I aktualnom
množina
N aktualne
G aktualnih
D aktualnim / aktualnima
A aktualne
V aktualne
L aktualnim / aktualnima
I aktualnim / aktualnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N aktualni
G aktualnog / aktualnoga
D aktualnom / aktualnome / aktualnomu
A aktualnog / aktualni
V aktualni
L aktualnom / aktualnome / aktualnomu
I aktualnim
množina
N aktualni
G aktualnih
D aktualnim / aktualnima
A aktualne
V aktualni
L aktualnim / aktualnima
I aktualnim / aktualnima
 
srednji rod
jednina
N aktualno
G aktualnog / aktualnoga
D aktualnom / aktualnome / aktualnomu
A aktualno
V aktualno
L aktualnom / aktualnome / aktualnomu
I aktualnim
množina
N aktualna
G aktualnih
D aktualnim / aktualnima
A aktualna
V aktualna
L aktualnim / aktualnima
I aktualnim / aktualnima
 
ženski rod
jednina
N aktualna
G aktualne
D aktualnoj
A aktualnu
V aktualna
L aktualnoj
I aktualnom
množina
N aktualne
G aktualnih
D aktualnim / aktualnima
A aktualne
V aktualne
L aktualnim / aktualnima
I aktualnim / aktualnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N aktualniji
G aktualnijeg / aktualnijega
D aktualnijem / aktualnijemu
A aktualnijeg / aktualnijega
V aktualniji
L aktualnijem / aktualnijemu
I aktualnijim
množina
N aktualniji
G aktualnijih
D aktualnijim / aktualnijima
A aktualnije
V aktualniji
L aktualnijim / aktualnijima
I aktualnijim / aktualnijima
 
srednji rod
jednina
N aktualnije
G aktualnijeg / aktualnijega
D aktualnijem / aktualnijemu
A aktualnije
V aktualnije
L aktualnijem / aktualnijemu
I aktualnijim
množina
N aktualnija
G aktualnijih
D aktualnijim / aktualnijima
A aktualnija
V aktualnija
L aktualnijim / aktualnijima
I aktualnijim / aktualnijima
 
ženski rod
jednina
N aktualnija
G aktualnije
D aktualnijoj
A aktualniju
V aktualnija
L aktualnijoj
I aktualnijom
množina
N aktualnija
G aktualnijih
D aktualnijim / aktualnijima
A aktualnije
V aktualnije
L aktualnijim / aktualnijima
I aktualnijim / aktualnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najaktualniji
G najaktualnijeg / najaktualnijega
D najaktualnijem / najaktualnijemu
A najaktualnijeg / najaktualnijega
V najaktualniji
L najaktualnijem / najaktualnijemu
I najaktualnijim
množina
N najaktualniji
G najaktualnijih
D najaktualnijim / najaktualnijima
A najaktualnije
V najaktualniji
L najaktualnijim / najaktualnijima
I najaktualnijim / najaktualnijima
 
srednji rod
jednina
N najaktualnije
G najaktualnijeg / najaktualnijega
D najaktualnijem / najaktualnijemu
A najaktualnije
V najaktualnije
L najaktualnijem / najaktualnijemu
I najaktualnijim
množina
N najaktualnija
G najaktualnijih
D najaktualnijim / najaktualnijima
A najaktualnija
V najaktualnija
L najaktualnijim / najaktualnijima
I najaktualnijim / najaktualnijima
 
ženski rod
jednina
N najaktualnija
G najaktualnije
D najaktualnijoj
A najaktualniju
V najaktualnija
L najaktualnijoj
I najaktualnijom
množina
N najaktualnija
G najaktualnijih
D najaktualnijim / najaktualnijima
A najaktualnije
V najaktualnije
L najaktualnijim / najaktualnijima
I najaktualnijim / najaktualnijima
Definicija
1. koji je u sadašnjem trenutku, koji je sada, koji se tiče današnjice, današnjeg svijeta; sadašnji, suvremeni
2. za koji (kojega) se danas svi zanimaju [aktualan problem]
3. fil. koji je realiziran, opr. virtualan, potencijalan
Sintagma
aktualni prezent gram. prava sadašnjost, radnja koja se odvija upravo u vrijeme kad se o njoj govori
Etimologija
lat. actualis: sadašnji