Hrvatski jezični portal

vȉrtuālan

vȉrtuālan prid.odr. -lnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N virtualan
G virtualna
D virtualnu
A virtualna / virtualan
V virtualni
L virtualnu
I virtualnim
množina
N virtualni
G virtualnih
D virtualnim / virtualnima
A virtualne
V virtualni
L virtualnim / virtualnima
I virtualnim / virtualnima
 
srednji rod
jednina
N virtualno
G virtualna
D virtualnu
A virtualno
V virtualno
L virtualnu
I virtualnim
množina
N virtualna
G virtualnih
D virtualnim / virtualnima
A virtualna
V virtualna
L virtualnim / virtualnima
I virtualnim / virtualnima
 
ženski rod
jednina
N virtualna
G virtualne
D virtualnoj
A virtualnu
V virtualna
L virtualnoj
I virtualnom
množina
N virtualne
G virtualnih
D virtualnim / virtualnima
A virtualne
V virtualne
L virtualnim / virtualnima
I virtualnim / virtualnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N virtualni
G virtualnog / virtualnoga
D virtualnom / virtualnome / virtualnomu
A virtualnog / virtualni
V virtualni
L virtualnom / virtualnome / virtualnomu
I virtualnim
množina
N virtualni
G virtualnih
D virtualnim / virtualnima
A virtualne
V virtualni
L virtualnim / virtualnima
I virtualnim / virtualnima
 
srednji rod
jednina
N virtualno
G virtualnog / virtualnoga
D virtualnom / virtualnome / virtualnomu
A virtualno
V virtualno
L virtualnom / virtualnome / virtualnomu
I virtualnim
množina
N virtualna
G virtualnih
D virtualnim / virtualnima
A virtualna
V virtualna
L virtualnim / virtualnima
I virtualnim / virtualnima
 
ženski rod
jednina
N virtualna
G virtualne
D virtualnoj
A virtualnu
V virtualna
L virtualnoj
I virtualnom
množina
N virtualne
G virtualnih
D virtualnim / virtualnima
A virtualne
V virtualne
L virtualnim / virtualnima
I virtualnim / virtualnima
Definicija
1. a. koji postoji u prividu ili proizlazi iz privida, a ne iz realnosti; nestvaran, izmišljen b. fil. koji se nalazi ili koji je prisutan u nekoj drugoj stvarnosti c. lingv. koji se odnosi na jezik kao sustav (langue) za razliku od govora koji pripada aktualnoj stvarnosti (F. de Saussure) d. potencijalan, moguć
2. inform. koji je računalno stvoren; umjetni, prividan, internetski
Sintagma
virtualna adresa e-mail adresa;
virtualna memorija inform. tehnika koja omogućuje korisniku da radi s kompjuterom kao da raspolaže s više glavne memorije nego što je stvarno ima, prividna memorija;
virtualna (imaginarna) slika inform. prividna slika koja nastaje u nekom optičkom sustavu dajući oku privid da se slika nalazi u prostoru (npr. fatamorgana, snoviđenje, halucinacije);
virtualna stvarnost inform. int. prividna stvarnost (ob. stvorena modernim kompjuterskim i videosustavima);
virtualna tvrtka ekon. int. tvrtka koja nema sjedište (zgradu i klasičnu infrastrukturu), već njezini zaposlenici međusobno razmjenjuju podatke računalom preko mreže (zbog čega mogu biti udaljeni);
virtualna veza int. logička veza između dva čvora mreže koja se prema krajnjem korisniku pojavljuje kao fizička veza, služi pri prijenosu govora i podataka;
virtualna zajednica int. skupina ljudi koji upotrebljavaju isti elektronički konferencijski sustav;
virtualni disk inform. memorijski prostor u koji se pri instaliranju sustava smještaju sistemske datoteke
Etimologija
engl. virtual ← srlat. virtualis ← lat. virtus: hrabrost, snaga, vrlina