Hrvatski jezični portal

vòdīr

vòdīr (vòdijēr) m 〈G vodíra〉

Definicija
posuda u kojoj se za pasom nosi voda u kosidbi; brušnjača