Hrvatski jezični portal

ȕsprkos

ȕsprkos prij. (s D; razg. s G) i pril.

Definicija
1. v. unatoč
2. razg. ekspr. prkoseći čemu, protivno čijoj izraženoj volji, unatoč čijoj volji, dajući postupkom komu na znanje vlastitu oprečnu volju [usprkos teškoćama]; uprkos
Etimologija
✧ uz- + v. prkos1