Hrvatski jezični portal

žȃrko

žȃrko pril.

Definicija
1. vruće
2. vatreno, strasno