Hrvatski jezični portal

žȃr

žȃr m

Izvedeni oblici
jednina
N žar
G žara
D žaru
A žar
V žare
L žaru
I žarom
množina
N žarovi
G žarova
D žarovima
A žarove
V žarovi
L žarovima
I žarovima
Definicija
1. završno stanje i oblik izgaranja drva itd. kad nestanu plamen i dim; žeravica, žerava
2. pren. oduševljenje, ushićenje, zanos, uzavrelost, žestina [u žaru istraživanja]
3. a. sjaj u očima b. rumenilo, crvenilo u licu
Onomastika
Žárko m. os. ime (narodno); hip.: Žáre
pr. (od imena i nadimačka): Žákić (120, Nova Gradiška, Križevci, Slavonija), Žárak (200, Dubrovnik, Gospić, Osijek), Žárić (220, Koprivnica, Slavonija), Žàrina (Turopolje), Žarínac (Glina, Banovina), Žàrīnčić (Sisak), Žárkić (Slavonski Brod, Baranja), Žárko (220, Kaštela, Split, Zaprešić, Sinj), Žárkov (Šibenik, Metković, Senj), Žárkovac (Rijeka), Žárković (1440, Daruvar, Benkovac, Trogir, Banovina, Lika, Podravina)
Etimologija
prasl. *žarъ (rus. žar, češ. žar) ≃ gorěti, v. gorjeti