Hrvatski jezični portal

cȅl2

cȅl2 m

Definicija
razg. celulozna vuna, v. celulozan Δ