Hrvatski jezični portal

celulóza

celulóza ž

Izvedeni oblici
jednina
N celuloza
G celuloze
D celulozi
A celulozu
V celulozo
L celulozi
I celulozom
množina
N celuloze
G celuloza
D celulozama
A celuloze
V celuloze
L celulozama
I celulozama
Definicija
kem. C6H10O5, najrašireniji organski spoj u prirodi, polisaharid, glavni sastojak stanične opne biljke; u gotovo čistom stanju nalazi se u pamuku, a proizvodi se od drva u kojem ga ima 40—50%
Etimologija
v. celula + -oza