Hrvatski jezični portal

judìkāt

judìkāt m 〈G judikáta〉

Definicija
pravn. presuda, pravorijek
Etimologija
lat. iudicatum ≃ iudicare: suditi, usp. judicij