Hrvatski jezični portal

judícij

judícij m

Definicija
pravn. reg. zast.
1. sudište, sud
2. sudbena istraga, parnica
Etimologija
lat. iudicium