Hrvatski jezični portal

kákiti

kákiti (, što) nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -ēći, gl. im. -ēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
kakiti
 
prezent
jednina
1. kakim
2. kakiš
3. kaki
množina
1. kakimo
2. kakite
3. kake
 
futur
jednina
1. kakit ću
2. kakit ćeš
3. kakit će
množina
1. kakit ćemo
2. kakit ćete
3. kakit će
 
imperfekt
jednina
1.
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. kakio sam
2. kakio si
3. kakio je
množina
1. kakili smo
2. kakili ste
3. kakili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam kakio
2. bio si kakio
3. bio je kakio
množina
1. bili smo kakili
2. bili ste kakili
3. bili su kakili
 
imperativ
jednina
2. kaki
množina
1. kakimo
2. kakite
 
glagolski prilog sadašnji
kakeći
 
glagolski pridjev aktivni
kakio, kakila, kakilo
kakili, kakile, kakila
Definicija
1. v. kakati
2. razg. eufemizam kad se želi izbjeći nepristojna riječ, usp. srati
Frazeologija
da dukate kakiš, v. dukat2