Hrvatski jezični portal

dùkāt2

dùkāt2 m 〈G mn dȕkātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N dukat
G dukata
D dukatu
A dukat
V dukate
L dukatu
I dukatom
množina
N dukati
G dukata
D dukatima
A dukate
V dukati
L dukatima
I dukatima
Definicija
1. pov. jedinica novca
2. mletački zlatnik; cekin
3. stari talijanski srebrni novac
Frazeologija
da dukate kakiš (sereš vulg.) ništa ne vrijedi ma što dobro učinio, ma kakva valjana ili vrijedna djela učinio ili dao, ne vrijede pred onima koji te prešućuju, ne priznaju i sl. djelujući kao klika, mafija, koterija itd.;
kao dukat plemenita i najpoželjnija boja bliska žutoj (vina, grožđa i sl.);
mišja rupa (vrijedit će) sto (hiljadu) dukata posl. kad dođu ratovi, sile vlasti i terora, najdragocjenije je ako se običan čovjek ima gdje sakriti i pobjeći
Etimologija
srlat. ducatus, vjerojatno prema lat. dux i ducatus: vojvoda, koji su bili sastavni dio legendi vezanih uz ove kovanice