Hrvatski jezični portal

kàva

kàva ž

Izvedeni oblici
jednina
N kava
G kave
D kavi
A kavu
V kavo
L kavi
I kavom
množina
N kave
G kava
D kavama
A kave
V kave
L kavama
I kavama
Definicija
1. bot. grmolika biljka (Coffea arabica) iz porodice broćeva (Rubiaceae), zrnata ploda
2. meton. napitak priređen od pržena ploda kave ili mješavine koje imaju sličan okus, miris i djelovanje [pozvati na kavu; doći na kavu]; kafa, kahva
Sintagma
bijela kava kava (ili mješavina ječma i sl.) s mlijekom kao dio obroka (ob. doručka);
crna kava osvježavajući napitak koji se pije radi kofeina;
kratka (duža) kava manja (veća) količina vode u šalici kave standardne veličine
Frazeologija
kava razgalica jutarnja kava koja se služi da se čovjek razbudi, razgali i razvedri;
kava razgovoruša kasnija jutarnja kava koja se pije u društvu uz razgovor;
kava sikteruša posljednje posluženje gostima i kao pristojan znak da se društvo razilazi;
kava šutkuša poslijepodnevna kava uz mirno i sređeno raspoloženje
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Kavèdžīć (Županja, Velika Gorica), Kavèdžija (Bjelovar, Slavonija)
Etimologija
tur. kahve, v. kafa