Hrvatski jezični portal

kàfa

kàfa ž 〈G mn káfā〉

Definicija
reg. (+ srp.), v. kàva (2)
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Kafèdžīć (Velika Gorica)
Etimologija
✧ prema pokrajini Kafa u Etiopiji, odakle potječe