Hrvatski jezični portal

káža

káža ž

Definicija
ono što se prenosi kazivanjem, ob. mudrost prenesena usmenom predajom ili zabilježena onako kako je kazana [mudra kaža u Talmudu]