Hrvatski jezični portal

príroda

príroda ž

Izvedeni oblici
jednina
N priroda
G prirode
D prirodi
A prirodu
V prirodo
L prirodi
I prirodom
množina
N prirode
G priroda
D prirodama
A prirode
V prirode
L prirodama
I prirodama
Definicija
1. ukupnost materijalnog svijeta, svemir i sile koje u njemu djeluju, sve postojeće po sebi bez čovjekova rada
2. ukupnost klimatskih uvjeta s biljnim pokrovom i plodnošću, krajina [pitoma priroda]
3. kraj izvan gradskih naselja [izlet u prirodu]
4. a. bit, osnovno svojstvo koga ili čega [priroda društvenih odnosa] b. urođeno svojstvo ili ukupnost svojstava [osjetljiva priroda]; ćud, karakter, narav, temperament
5. naziv školskog predmeta u kojem se proučava priroda; prirodopis
Sintagma
mrtva priroda slikarski motiv, ob. s motivima plodova
Frazeologija
druga priroda nešto što čini osnovno obilježje stečeno navikom;
iz prirode stvari, po prirodi stvari onako kako se obično dešava ili mora desiti;
(glup, zločest) po prirodi takav se rodio, to mu je dano rođenjem;
(stvar) predmet hitne prirode vrlo hitno, žurno
Etimologija
rus. priróda ≃ pri- + v. rod, roditi