Hrvatski jezični portal

pízda

pízda ž

Izvedeni oblici
jednina
N pizda
G pizde
D pizdi
A pizdu
V pizdo
L pizdi
I pizdom
množina
N pizde
G pizda
D pizdama
A pizde
V pizde
L pizdama
I pizdama
Definicija
vulg.
1. ženski spolni organ; pička, vagina, usp.
2. osoba lošeg karaktera (bez obzira na spol)
3. osoba vrlo slabe moći shvaćanja; glupak (bez obzira na spol), usp. stvar (riječ je vrlo nepristojna i neprikladna za iole pristojan način izražavanja, nalazi se u tekstovima obično kraćena p...)
Sintagma
mrzla pizda 1. frigidna žena, hladna žena, ona koja nema strasti ni temperamenta u intimnim odnosima 2. hladna, neljubazna osoba (bez obzira na spol), onaj koji je vrlo suzdržan u ophođenju s drugim ljudima, osoba koja teško komunicira i odbija svojom hladnoćom
Frazeologija
bojim se (toga) kao pizda kiše iron. ni najmanje me nije strah, ne bojim se ni najmanje;
ne vrijedi ni po pizde hladne vode ništa ne vrijedi;
pizda nema zube (u šali) neiskusan muškarac ne mora se bojati žena, ništa mu se neće dogoditi (hrabrenje u vezi sa strahom dječaka da spolni organ žene ima zube i da može muški organ ugristi ili otkinuti, »zubata rodnica« vagina dentata);
proći od pizde (tal. kalk.) reg. napraviti se glup (da bi se izbjegla obveza, da se što ne plati itd.);
strugati (trljati, grepsti, gratati) pizdu pejor. gubiti vrijeme, dosađivati se u neradu
Etimologija
prasl. *pizda (rus. pizdá, polj. pizda), lit. pyzda ≃ alb. pith: pizda