Hrvatski jezični portal

stvȃr

stvȃr ž 〈I -i/stvȃrju, G mn stvárī〉

Izvedeni oblici
jednina
N stvar
G stvari
D stvari
A stvar
V stvari
L stvari
I stvarju / stvari
množina
N stvari
G stvari
D stvarima
A stvari
V stvari
L stvarima
I stvarima
Definicija
1. a. svaka konkretna ili apstraktna činjenica zamišljena kao jedinka b. (čega) kao stalna veza u zn. da je nešto ono što kaže riječ uz koju stoji [to je stvar navike]
2. materijalni predmet, ono što se posjeduje [ponesi stvari]
3. a. čin, ideje ili izraz b. događaj [dogodila se neugodna stvar] c. vrlina [dobra je stvar biti strpljiv] d. interes [to nije moja stvar]
4. (u raznim kontekstima ili vezama riječi u zn. onoga o čemu se govori, što se vidi ili što se podrazumijeva) [dobra stvar to je dobro, opr. loša stvar; to je moja stvar ne miješajte se u to, o tome ne želim govoriti; to su takve stvari to je tako, to su takvi postupci, to su takvi predmeti]
5. (u zn. muškog spolnog organa kad se ne želi nazvati vulgarnom riječju) [boli me (puca mi) ona stvar baš me briga, svejedno mi je, ne tiče me se; nek ide u onu stvar nek ide kvragu, neka nosi vrag]
Sintagma
stvar po sebi fil. jedan od temeljnih pojmova I. Kanta, njime se označuje po sebi postojeća o spoznajnom subjektu neovisna, dakle nespoznatljiva, noumenalna sfera
Frazeologija
A. prijeđimo (prijeđite) na stvar počnite govoriti konkretno, prijeđimo na ono zbog čega smo se sastali;
(teško je reći) što je na stvari (teško je reći) o čemu se radi, što je posrijedi;
stvar je u tome (da...) radi se o tome (da...);
takva i takva stvar (u kraćenju iskaza i prepričavanju da se ne ponavlja ili ne ulazi u pretjerane pojedinosti onoga što je opisano) o tome se radi, tako sam sve opisao, u tome je (bio) problem itd.;
to je druga stvar (to su druge stvari) to je nešto drugo;
u tome je stvar to je, o tome se radi;
B. dovesti stvari u red 1. bolje razmjestiti pojedine predmete koji su u neredu, učiniti da prostorija i sl. bude uredna 2. uvesti red ili disciplinu ondje gdje toga nema;
glupa/pametna stvar, smiješna/tužna stvar, propala stvar to je glupo/pametno, smiješno/tužno, propalo itd.;
istjerati stvar (i) na čistac (čistinu) raščistiti, objasniti što je bilo zamršeno, nejasno;
kako stvar stoji (kako stoji stvar, kako sada stoji stvar) uvodne ili završne riječi koje najavljuju zaključak ili sud o čemu tako da on zavisi od ukupnosti okolnosti pod kojima se donosi [kako sada stoji stvar (stoje stvari) temeljita analiza ekonomske situacije može se očekivati za petnaest dana];
moja (tvoja, njegova itd.) stvar (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika kad se prekida ono što on načinje kao temu i želi reći da sugovornik ne želi nastavak razgovora ili u vlastitom izlaganju kad govornik naglašava svoj stav ili ga ističe kao zaključak) [A: Čujem da je naš prijatelj ostavio lovačko društvo jer je usvojio neko učenje po kojem se ne smiju ubijati životinje B: Njegova stvar; Bilo im pravo ili ne, ja ću ostaviti što imam kome hoću, (uostalom) moja stvar]; moja itd. briga, moj itd. posao, moj itd. problem, moje itd. intimne, privatne i sl. stvari;
nazvati stvari njihovim imenom govoriti otvoreno;
nije čista stvar nešto nije u redu;
nije stvar nije važno, nije bitno, ne treba od toga praviti problema, to je sitnica;
o raznim stvarima o koječemu, o svemu i svačemu;
pametna stvar dobar postupak, dobar izum;
po prirodi stvari kako proizlazi iz nečega samog po sebi;
srediti stvari srediti svoje poslove, srediti poslovanje, obaviti formalnosti oko dobivanja dozvole, dokumenata, obaveza raznih plaćanja itd.;
stanje stvari prilike, okolnosti, karakteristične za ono što se događa;
stvar je krenula nešto je počelo;
što je na stvari? o čemu se radi?;
to je stvar (navike, potrebe, psihologije itd.) uzrok tome je (navika, potreba, psihologija itd.);
to je (nije) velika (mala) stvar komentar koji ocjenjuje važnost čega [čovjeku je odano priznanje, to nije mala stvar];
u stvari (nasljedstva i sl.) arh. u predmetu
Etimologija
✧ s (a)- + v. tvoriti, tvar