Hrvatski jezični portal

odmòriti se

odmòriti se svrš.prez. òdmorīm se, pril. pr. -īvši se, prid. trp. òdmoren〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
odmoriti
 
prezent
jednina
1. odmorim
2. odmoriš
3. odmori
množina
1. odmorimo
2. odmorite
3. odmore
 
futur
jednina
1. odmorit ću
2. odmorit ćeš
3. odmorit će
množina
1. odmorit ćemo
2. odmorit ćete
3. odmorit će
 
aorist
jednina
1. odmorih
2. odmori
3. odmori
množina
1. odmorismo
2. odmoriste
3. odmoriše
 
perfekt
jednina
1. odmorio sam
2. odmorio si
3. odmorio je
množina
1. odmorili smo
2. odmorili ste
3. odmorili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam odmorio
2. bio si odmorio
3. bio je odmorio
množina
1. bili smo odmorili
2. bili ste odmorili
3. bili su odmorili
 
imperativ
jednina
2. odmori
množina
1. odmorimo
2. odmorite
 
glagolski prilog prošli
odmorivši
 
glagolski pridjev aktivni
odmorio, odmorila, odmorilo
odmorili, odmorile, odmorila
 
glagolski pridjev pasivni
odmoren, odmorena, odmoreno
odmoreni, odmorene, odmorena
Definicija
1. prekinuti rad, biti oslobođen ili odustati od rada ili druge aktivnosti
2. počinuti
Etimologija
✧ od- (ot-) + v. mȍra, moriti