Hrvatski jezični portal

mȍra

mȍra ž

Izvedeni oblici
jednina
N mora
G more
D mori
A moru
V moro
L mori
I morom
množina
N more
G mora
D morama
A more
V more
L morama
I morama
Definicija
1. etnol. zamišljeno biće koje dolazi čovjeku u snu i siše krv
2. teški osjećaj, duševna tegoba
Sintagma
noćna mora 1. košmaran san 2. pren. teška situacija; tegoba
Etimologija
prasl. *mor, *mora (stsl. morъ, rus. mor: pošast, polj. mór: pomor), lit. maras: kuga ← ie. *mor-t-: smrt (lat. mors, skr. maras: smrt)