Hrvatski jezični portal

ònāj

ònāj prid. zam. (ònā ž, ònō sr) 〈G ònōg (a), D L ònōm (e), I ònīm〉 (pokazna)

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N onaj
G onog / onoga
D onom / onome / onomu
A onog / onaj / onoga
L onom / onome / onomu
I onim / onime
množina
N oni
G onih
D onim / onima
A one
L onim / onima
I onim / onima
 
srednji rod
jednina
N ono
G onog / onoga
D onom / onome / onomu
A ono
L onom / onomu / onome
I onim / onime
množina
N ona
G onih
D onim / onima
A ona
L onim / onima
I onim / onima
 
ženski rod
jednina
N ona
G one
D onoj
A onu
L onoj
I onom
množina
N one
G onih
D onim / onima
A one
L onim / onima
I onim / onima
 
muški rod
jednina
N ona
G nje / je
D njoj / joj
A nju / je / ju
L njoj
I njom / njome
množina
N one
G njih / ih
D njima / im
A njih / ih
L njima
I njima
Definicija
1. upućuje na osobu (ili predmet) izvan komunikacijske situacije između govornika i sugovornika, na onoga koji nije prisutan ili na ono što nije ovdje
2. (sr) a. (s G) zamjenjuje prilog tj. označava da je nešto malo po vrijednosti, obuhvatljivo pogledom, poznato kao neznatno i sl. [imam ono zemlje] b. zamjenjuje prilog: onda [kad sam te ono susreo, poznato kao neznatno i sl.]
3. gov. poštapalica bez značenja [jučer sam vas, onaj, tražio], usp. ovaj
Frazeologija
onaj (+ pojam koji se želi opisati ili se naznačuje) [brižljivo odabrana slika i lijepo uokvirena daje sobi onaj fini ugođaj];
(i, kad) ono nakon svega, nakon mnogih zgoda;
ovo i ono razne svakovrsne stvari, svašta, koješta;
onaj na nebu 1. Bog 2. (gomilanje riječi kao pojačanje značenja »ja ne znam«, »to se ne može znati« i sl.) [koliko će me ove zime koštati grijanje to (samo) Bog (Gospodin) zna (Sabaot) onaj na nebu]
Etimologija
prasl. *onьjь, v. ȏn