Hrvatski jezični portal

ȍpera

ȍpera ž

Izvedeni oblici
jednina
N opera
G opere
D operi
A operu
V opero
L operi
I operom
množina
N opere
G opera
D operama
A opere
V opere
L operama
I operama
Definicija
glazb. glazbeno-scensko djelo u kojemu se pjevanjem i orkestrom oblikuje dramska radnja pisanog predloška
Sintagma
opéra ballet (izg. opera balȇ) pov. kasnobarokna francuska dramsko-glazbena vrsta u kojoj prevladavaju balet i arija;
opera buffa (izg. opera bȕfa) pov. komična opera, nastala u Italiji u 18. st., glazbeni dijelovi povezuju se recitativom, usp. opéra comique;
opéra comique (izg. opera komȉk) pov. poseban francuski operni oblik s govornim dijalozima, usp. opera buffa;
opera seria (izg. opera zérija) pov. talijanska barokna opera ozbiljnog, patetičnog, povijesnog i mitološkog sadržaja;
sapunska opera glazb. 1. pov. vrsta opere-serije u 5 činova, razvila se u Francuskoj u 1. pol. 19. st. 2. (TV serija itd.) vrlo razvučena, melodramska tvorevina, s mnogo iskonstruiranih zapleta i raspleta koji za dugo vrijeme zaokupljaju široko gledateljstvo, usp. sapunica
Etimologija
tal. opera ← opera in musica: glazbeno djelo ← lat. opera; fr. opéra