Hrvatski jezični portal

sapùnica

sapùnica ž

Izvedeni oblici
jednina
N sapunica
G sapunice
D sapunici
A sapunicu
V sapunice / sapunico
L sapunici
I sapunicom
množina
N sapunice
G sapunica
D sapunicama
A sapunice
V sapunice
L sapunicama
I sapunicama
Definicija
1. pjena otopljenog sapuna; sapunjavica
2. term. sapunska opera, v. sapunski Δ, usp. melodrama, trakavica (na TV)