Hrvatski jezični portal

páriti

páriti nesvrš.prez. pȃrīm, pril. sad. -rēći, gl. im. -rēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
pariti
 
prezent
jednina
1. parim
2. pariš
3. pari
množina
1. parimo
2. parite
3. pare
 
futur
jednina
1. parit ću
2. parit ćeš
3. parit će
množina
1. parit ćemo
2. parit ćete
3. parit će
 
imperfekt
jednina
1. parah
2. paraše
3. paraše
množina
1. parasmo
2. paraste
3. parahu
 
perfekt
jednina
1. pario sam
2. pario si
3. pario je
množina
1. parili smo
2. parili ste
3. parili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pario
2. bio si pario
3. bio je pario
množina
1. bili smo parili
2. bili ste parili
3. bili su parili
 
imperativ
jednina
2. pari
množina
1. parimo
2. parite
 
glagolski prilog sadašnji
pareći
 
glagolski pridjev aktivni
pario, parila, parilo
parili, parile, parila
 
glagolski pridjev pasivni
paren, parena, pareno
pareni, parene, parena
Definicija
1. (koga, što) sparivati, sastavljati u par radi zajedničkog posla, djelovanja
2. (se) biol. spajati se (o mužjaku i ženki) radi oplodnje
3. (s kim) lokal. razg. družiti se, biti s kime par, biti ravan po godinama s kim, družiti se kao sa sebi ravnim ili s vršnjakom