Hrvatski jezični portal

pȃr2

pȃr2 m 〈N mn pȁrovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N par
G para
D paru
A par
V pare
L paru
I parom
množina
N parovi
G parova
D parovima
A parove
V parovi
L parovima
I parovima
Definicija
1. a. dva podjednaka predmeta ili dvije osobe koje obično idu zajedno, rade zajedno, imaju jednu funkciju ili čine cjelinu [par čizama; par rukavica; pet pari cipela; plesni par; bračni par] b. dvije životinje koje se upotrebljavaju zajedno [par volova]
2. onaj koji je kome po kakvoj osobini jednak [baš su par; nema mu para]
3. indekl.razg. mali broj čega [par komada], usp. nekoliko
4. sport dvoje natjecatelja koji u nekim sportovima (stolni tenis, tenis, badminton, boćanje, kuglanje) zajednički nastupaju u disciplini parova
Sintagma
par-nepar vrsta igre na parne i neparne brojeve;
par sila fiz. dvije antiparalelne sile jednake veličine (jačine) koje djeluju u dvije različite točke; sraz sila
Frazeologija
na parove (postrojiti se, svrstati se, razbrojiti se i sl.) vojn. dva po dva;
par-nepar vrsta igre na parne i neparne brojeve;
to je drugi par postola (rukava) to je nešto sasvim drugo, to je različita stvar;
tome nema para taj (to) je jedinstven (o)
Etimologija
njem. Paar ← lat. par: jednak