Hrvatski jezični portal

basso

basso (izg. bȁso) m

Definicija
glazb. bas, znak »b«
Sintagma
basso cantante (izg. basso kantȃnte) glas opsega E-f1 pogodan za pjevne, lirske napjeve;
basso continuo generalbas (izg. basso kontìnuo generālbȁs) poseban način bilježenja instrumentalne pratnje u doba baroka;
basso di viola (izg. basso di vióla) 1. pov. u 17. st. talijanski naziv za violu da gamba, imala je šest žica 2. današnji naziv za kontrabas;
basso ostinato (izg. basso ostináto) stalno ponavljanje iste melodije ili ritmičke figure u basovoj dionici;
basso profondo (izg. basso profóndo) dopire do najdubljih tonova koje može ljudsko grlo proizvesti;
basso ripieno (izg. basso ripiéno) oznaka da u orkestralnim djelima basovu dionicu moraju izvoditi svi svirači;
basso seguente (izg. basso segvȅnte) instrumentalno izvođenje (na orguljama ili čembalu) najdublje dionice u višeglasnom vokalnom sastavu
Etimologija
v. bas