Hrvatski jezični portal

bȁs

bȁs m 〈N mn bàsovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N bas
G basa
D basu
A basa
V base
L basu
I basom
množina
N basovi
G basova
D basovima
A basove
V basovi
L basovima
I basovima
Definicija
glazb.
1. a. najdublji muški glas b. onaj koji ima takav glas
2. oznaka za najdublju dionicu neke kompozicije, odn. najdublji ton nekog akorda
3. najveći gudaći instrument najdubljega zvuka; kontrabas
4. uz nazive glasa ili instrumenata označuje da su po registru niži u svojoj vrsti [bas-bariton; bas-klarinet; bas-truba]
5. (mn) dugmad za izvođenje akorda na harmonici
Sintagma
bas-akord glazb. način sviranja jazz klavijaturista uz ritmičko naglašavanje akorda; posebice popularno 1930-ih
Etimologija
tal. basso: nizak, dubok ← lat. bassus